Lezingen

Aukje Nauta geeft regelmatig lezingen over organisatiepsychologische thema's als ongewenst, grensoverschrijdend gedrag, schaamte en duurzame inzetbaarheid. Haar vaste regisseur is Berthold Gunster, grondlegger van Omdenken. Veelgevraagde lezingen zijn:

 • Het einde van het bully-tijdperk
 • Nooit meer doen alsof. Denk je schaamte om en maak het je kracht
 • Een nieuwe kijk op duurzame inzetbaarheid

Boek lezing

Het einde van het bully-tijdperk

Is het einde van het bully-tijdperk in zicht? We lijken ons er collectief meer dan ooit van bewust dat gescheld, geschreeuw en andere vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet langer kunnen. Of dat nou op het sportveld, de studentenvereniging of de werkvloer is.

Dat we als samenleving gevoeliger worden en bully-gedrag niet meer tolereren is natuurlijk een goede zaak. Tegelijkertijd zitten we bij incidenten nogal eens met onze handen in het haar – we zijn wat je noemt handelingsverlegen. Bully’s, slachtoffers en omstanders kunnen elkaar daardoor in een wurggreep houden. En dan wordt bullygedrag al snel systemisch.

Toch valt – met kritisch, wetenschappelijk denken en doen – het systeem rondom bully-gedrag te doorbreken. Daar kan ieder individu aan bijdragen. Wat je (formele) rol ook is. Een onmisbaar ingrediënt daarbij is… schaamte.

Na Aukjes lezing weten de deelnemers:

 • Wat bully-gedrag is en hoe vaak het voorkomt
 • Hoe in sommige organisaties bully-gedrag de cultuur kan worden
 • Hoe bully-gedrag met schaamte samenhangt
 • Welke stappen je kunt zetten om in actie te komen tegen de bully (óók die in jezelf)
 • En vooral: hoe schaamte daarbij een onmisbare krachtbron is

 

 

Nooit meer doen alsof

Denk je schaamte om en maak het je kracht

Wat is de dieperliggende reden dat mensen in en buiten hun werk vaak niet tot volle wasdom komen? Dit zou wel eens sterk te maken kunnen hebben met… schaamte. Als je je schaamt, dan denk je slecht over jezelf. Dan wil je je voor alles en iedereen verbergen, of ben je geneigd om te ‘doen alsof’. Maar wat als je schaamte als bevrijdend zou ervaren? Als heuse krachtbron? Het feit dát je je schaamt, bewijst immers dat je graag beter wilt zijn.

Tijdens haar lezing stimuleert Aukje Nauta je om schaamte te leren herkennen en uiten. Dat doet ze met een mix van wetenschappelijk onderzoek, pijnlijk herkenbare, alledaagse voorbeelden op en buiten de werkvloer, persoonlijke onthullingen en praktische oefeningen. Daardoor kunnen deelnemers na afloop van de lezing hun schaamte als krachtbron omarmen; en hebben organisaties praktische handvatten voor de ontwikkeling van hun mensen.

Na Aukjes lezing weten de deelnemers:

 • Wat schaamte in essentie is
 • Waarom schaamte de koningin van de emoties is
 • Welke stappen je kunt zetten om je schaamte om te denken
 • En vooral: hoe je van schaamte een heuse krachtbron maakt die je de weg wijst naar wat je stiekem het liefste wil

 

 

Een nieuwe kijk op duurzame inzetbaarheid

Waarom komen mensen op het werk soms zo lastig in beweging? Waarom blijven sommigen steeds maar zitten waar ze zitten, waardoor ze weinig nieuws leren en zich onvoldoende ontwikkelen? Wat is nou toch die dieperliggende reden dat veel werkenden te weinig bezig zijn met hun duurzame inzetbaarheid? En vooral: hoe zou dat fundamenteel anders kunnen?

Duurzame inzetbaarheid is een droge beleidsterm voor iets cruciaals, waar zowel bedrijven als mensen veel belang bij hebben: het vermogen om werk te krijgen en te houden, dankzij kennis, vaardigheden en de wil om te blijven leren. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn, kunnen qua werk vele kanten op. Die flexibiliteit komt niet alleen henzelf, maar ook hun bedrijf ten goede.

Tijdens haar lezing spoort Aukje Nauta je aan om te herkennen wanneer mensen hun angsten en onzekerheden over hun duurzame inzetbaarheid onnodig verbloemen en hoe je een open dialoog hierover op gang krijgt. Ze doet dat met een mix van wetenschappelijk onderzoek, pijnlijk herkenbare, alledaagse voorbeelden, bevrijdende persoonlijke onthullingen en korte, activerende opdrachten.

Na Aukjes lezing weten de deelnemers:

 • Waarom je kwetsbaar durven opstellen de basis is van duurzame inzetbaarheid
 • Hoe iedereen kan bijdragen aan een werkomgeving waar je 100% jezelf kan zijn
 • Waarom authenticiteit leidt tot meer creativiteit, meer werkplezier en betere resultaten
 • En vooral: wat de praktische handvatten zijn om duurzame inzetbaarheid bij jezelf en bij anderen te stimuleren

 

 

 

Waarom zou je een lezing van Aukje boeken?

Aukjes lezingen zetten mensen aan het denken en brengen hen op een andere, diepe wijze met elkaar in contact. Wat ze leren is niet alleen van toepassing in hun werk en loopbaan, maar ook in hun persoonlijke leven. Dit alles op lichtvoetige, humoristische en energie-gevende wijze.

Of het nu in een zaal plaatsvindt of online, Aukje weet mensen te ontwapenen en dankzij concrete oefeningen op een speelse manier aan het werk te zetten.

Door de combinatie van persoonlijke voorbeelden, wetenschappelijke feiten en interactieve oefeningen bieden de lezingen heldere handvatten waardoor mensen gaan nadenken over zichzelf en zich meer gaan uitspreken, op en buiten het werk.

Boek lezing

Voor wie zou je een lezing van Aukje boeken?

Bedrijven, instellingen en zakelijke congresorganisaties boeken wat vaker de lezing over duurzame inzetbaarheid. Voor festivals, verenigingen en kennissessies voor een algemeen publiek is de lezing over schaamte meer in trek.

Overigens zijn lezingen van Aukje voor elke doelgroep geschikt. Aukje spreekt  glasheldere taal. Wetenschappelijk jargon beperkt ze tot een minimum of legt ze op zijn minst goed uit, zonder dat het oppervlakkig wordt.

Afhankelijk van de doelgroep legt Aukje in haar lezing meer of minder accent op werk dan wel leven; evenals meer of minder accent op wat je als individu, of juist als bestuurder, directeur of manager van een organisatie te doen staat ter versterking van jezelf en je omgeving.

Wanneer kun je ‘Nooit meer doen alsof’ boeken?'

Organisaties en congresbureaus zetten Aukjes lezing op vele manieren in: tijdens een studiedag of als inspirerend onderdeel van een congres. De lezing kan ook deel uitmaken van een leergang, bijvoorbeeld bij de start of juist afsluiting van een meerdaags traject. Of het kan als cadeautje aangeboden worden bij een personeelsfeest of ter afscheid van een gewaardeerde manager of medewerker. Zo nodig kan de lezing online verzorgd worden.

Belangrijk bij de fysieke lezing is dat de zaalopstelling zich ervoor leent; een theateropstelling verdient de absolute voorkeur.

Hoe kun je ‘Nooit meer doen alsof’ boeken?

Neem contact op via info@aukjenauta.nl

We geven je graag informatie over inhoud, duur, prijs en on-/offline mogelijkheden van Aukjes lezing.

Boek lezing

Reacties

‘Het is de lichte toon vol zelfspot en de droge humor die Aukje Nauta's onthullende en ongemakkelijke bespiegelingen verdraaglijk en uiteindelijk zelfs verleidelijk maken voor het publiek...’

Prof. dr. Mark van Twist, voorzitter van de Orde voor organisatieadviseurs

‘Ontzettend bedankt voor de geweldige lezing gisteren. Ik hoorde na afloop uitsluitend enthousiaste geluiden, zowel qua inhoud als optreden. Dank!’

Sanne Schreurs, partner/medeoprichter YoumanFischer

‘Een lezing van Aukje écht meemaken (niet: bijwonen) is een bijzondere ervaring. Het is niet alleen verhelderend voor je eigen kennis en handelen, maar geeft ook enig comfort. Hoe zij met 'zelfonthulling' omgaat is als een uitnodiging om inzicht in je eigen ongemak, zwaktes en on-wijsheid te delen met anderen, zonder dat jouw grootste vrees dat de 'hemel dan naar beneden valt' werkelijkheid wordt. Bevrijdend dus, een revelatie!’

Jan Willem Kradolfer, Partner bij Galan Groep

‘Aukje is in staat je van begin tot eind te boeien. Haar enorme kennis en ervaring op haar vakgebied, haar openheid, interesse in de ander en vooral haar persoonlijke benadering via voorbeelden die zij zelf heeft meegemaakt, maken Aukje tot een fantastische spreker die haar publiek weet te boeien en weet te raken met haar verhaal.'

Raymond van Hattem, (destijds) directeur HRM bij Prorail

‘Wij hebben als team een mooie, soms ook vermakelijke, maar vooral waardevolle ochtend met Aukje gehad. Ons team reageerde overwegend positief, terwijl er soms best wel even over een drempel gestapt moest worden. Het is lastig voor ons als ‘blauw’ collectief om te praten over dingen die ook wel eens fout gaan, de open discussie met elkaar daarover aangaan is waardevol gebleken. Aukje speelde daarin als inleider op het onderwerp een prima rol, door ook haar eigen kwetsbaarheden te tonen.’

Frank Schoonen, rechter, en Karen Eelderink, hoofd Juridische Ondersteuning Rechtbank Rotterdam

‘Fantastische spreker met een buitengewoon goed verhaal!’ En: ‘Energiek, enthousiast, scherp.’

Anonieme feedbackgevers werkzaam bij Koppert Biological Systems

‘Dank je Aukje Nauta voor jouw inspirerende bijdrage. Verhalend, ondersteund met levendige voorbeelden en oefeningen die echt binnenkomen.’

Koen van Schendel, Productmanager HR Courses bij Avans+

Evaluatie lezing 15 september 2022: Gemiddeld rapportcijfer 9,2 met toelichtingen als: ‘Sprankelend, ontwapenend, interessant’; ‘Top top top’, ‘Power woman, heel energiek’; ‘Prachtig thema, gelikte presentatie en raakte mij echt’; ‘Hier word je blij van! Leuk verhaal en inspirerend’; ‘Heel inspirerend en boeiend van de eerste tot de laatste minuut’.

Ruim honderd deelnemers aan de ICM Kennisparade

 

Wij kijken terug op een erg geslaagde workshop! We hebben enorm veel positieve reacties gehoord en ik vond het zelf ook erg leuk en inspirerend. Ook de werkvormen om met collega’s in gesprek te gaan die ik niet/minder goed ken heb ik als erg waardevol ervaren.

Karin van Egmond, Senior adviseur leren & ontwikkelen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

‘Wij zijn geïnspireerd geraakt door de wijze waarop Aukje Nauta op heldere, openhartige, energieke wijze en met veel humor de verbinding heeft gemaakt tussen een hele brede doelgroep van onze HR-organisatie en de wetenschap.’

Marjolein Reijs, HR directeur Schoonmaakbedrijf GOM

Op bevlogen wijze betoogde Aukje dat de diepere oorzaak van gebrek aan werkenergie te maken heeft met doen alsof. Met humor nam Aukje de luisteraar mee in haar verhaal hoe je van je schaamte je kracht maakt. Haar persoonlijke voorbeelden maken het verhaal leuk, grappig en heel herkenbaar.
Sybil Vliegen, Teammanager Organisatie en Personeel Rijk/ Bedrijfszorg

‘Aukje was als een wervelwind aanwezig; fris, dynamisch en uptempo. Haar openhartige benadering van het thema schaamte en de mix van onderbouwde feiten en persoonlijke ervaringen helpen om het fenomeen van dichtbij te bekijken.’

Evamarije Smit, Algemeen directeur Aeneas Media

‘Aukje neemt je met haar frisse en enthousiaste persoonlijkheid vanaf het begin helemaal mee in haar lezing. In de onderlinge gesprekken daarna kom je in contact met collega's die je voorheen nog nooit hebt gesproken.'

Jayne Djaidoen, secretaresse bij de concernstaf van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.

Cookie Instellingen

Hieronder kun je kiezen welke cookies je wel of niet wilt toestaan op deze site. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelNoodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt of de screenname die je hebt opgegeven om een reactie te plaatsen. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

AnalyticsAukje Nauta maakt gebruik van een systeem (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), via welke kanalen je onze website vindt etcetera. Op basis daarvan kunnen we de site en de prestaties verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

Externe cookiesWij maken gebruik van inhoud van andere websites. Deze websites van derden plaatsen hun eigen cookies. Deze blokkeren we totdat je daar toestemming voor hebt gegeven. Op Aukje Nauta zijn dat Youtube en Vimeo, beide gebruiken cookies om te personaliseren.